دوشنبه 18 آذر 1398

درباره بخش مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:43 ویرایش : ‎1396/02/03 09:14 بازدید: 3628

 شهرستان بندرانزلی از یک بخش مرکزی تشکیل شده است که دارای دو دهستان ( چهار فریضه و حسن رود) و 27 روستا می باشد. دهستان چهار فریضه از روستاهای ماهروزه ، آبکنار ، تربه بر ، اشپلا ، معاف ، خمیران ، گرکان ، اشترکان ، سیا خالسر ، شیلسر ، سیاه وزان ، کچلک ، چایبیجار ، رودپشت ،کربلایی مهدی گوده ، کپورچال ، علی آباد ، کوچک محله ، سنگاچین ، گلوگاه ، بشمن و دهستان حسن رود از روستاهای طالب آباد ، تربگوده ، شانگهای پرده ، لیجارکی ، حسن رود ، گلشن ، جفرود پایین تشکیل شده است .

شهرستان بندرانزلی

ردیف نام محله نام بخش نام دهستان جمعیت (نفر) فاصله تا مرکز انزلی
1  اشپلا مرکزی چهارفریضه 136 ۳۴ کیلومتر
2  اشترکان مرکزی چهارفریضه 46 ۲۷ کیلومتر
3  آبکنار مرکزی چهارفریضه 1926 ۳۸ کیلومتر
4 بشمن مرکزی چهارفریضه 2320 4 کیلومتر
5  تربه بر مرکزی چهارفریضه 177 ۳۷ کیلومتر
6 چای بیجار مرکزی چهارفریضه 68 ۲۴ کیلومتر
7  خمیران مرکزی چهارفریضه 275 ۳۲ کیلومتر
8  رود پشت مرکزی چهارفریضه 343 ۲۴ کیلومتر
9 سنگاچین مرکزی چهارفریضه 2305 ۱۵ کیلومتر
10  سیاه خاله سر مرکزی چهارفریضه 361 ۲۶ کیلومتر
11  سیاوزان مرکزی چهارفریضه 246 ۲۳ کیلومتر
12  شیلسر مرکزی چهارفریضه 249 ۲۵ کیلومتر
13 علی‌آباد مرکزی چهارفریضه 749 ۱۹ کیلومتر
14  کپورچال مرکزی چهارفریضه 1542 ۲۰ کیلومتر
15  کچلک مرکزی چهارفریضه 491 ۲۲ کیلومتر
16 کرگان مرکزی چهارفریضه 456 ۲۷ کیلومتر
17 کوچک محله مرکزی چهارفریضه 328 ۱۷ کیلومتر
18 گلوگاه مرکزی چهارفریضه 0 12 کیلومتر
19 ماهروزه مرکزی چهارفریضه 25 42 کیلومتر
20  معاف مرکزی چهارفریضه 164 ۳۳ کیلومتر
21 تربه گوده مرکزی لیجارگی حسن رود 282 4 کیلومتر
22 جفرود پائین مرکزی لیجارگی حسن رود 868 17 کیلومتر
23 حسن رود مرکزی لیجارگی حسن رود 1466 11 کیلومتر
24 شانگهای پرده مرکزی لیجارگی حسن رود 366 5 کیلومتر
25 طالب آباد مرکزی لیجارگی حسن رود 2364 6 کیلومتر
26 گلشن مرکزی لیجارگی حسن رود 897 15 کیلومتر
27  لیجارگی حسن رود مرکزی لیجارگی حسن رود 2003 10 کیلومتر
دولت و ملت همدلی و همزبانی