دوشنبه 18 آذر 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1396/12/24 08:31 بازدید: 12923

دفتر فرماندار
تلفن : 44542020

دفتر معاونین:
تلفن : 44545023

روابط عمومی
تلفن : 44545021 الی 22 داخلی 134

دفتر امور بانوان
تلفن: 44545021 الی 22

یارانه:
تلفن: 44545021 الی 22 داخلی 142

 آدرس و کروکی:

گیلان-بندرانزلی - میدان امام خمینی - پشت شهرداری

فرم ارسال ایمیل
دولت و ملت همدلی و همزبانی