دوشنبه 18 آذر 1398

روابط عمومی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:43 ویرایش : ‎1394/04/17 12:02 بازدید: 1785

شرح وظایف

 • جمع آوری و تمركز اطلاعات و اخبار مربوط به فرمانداری
 • بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری
 • ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین
 • همكاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های متشكله توسط فرمانداری و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعكاس آن از طریق رسانه های گروهی و هماهنگی در این قبیل موارد با رسانه ها
 • ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات
 • همكاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تعظیم شعائر اسلامی
 • انجام امور انتشاراتی و چاپی فرمانداری
 • ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی ، نوار ، فیلم و روزنامه
 • در صورت تامین اعتبار اداره كتابخانه فرمانداری
 • همكاری در امر مراسم استقبال و بدرقه مهمانان
 • انجام امور سمعی و بصری فرمانداری
 • تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق
 • ارائه تحلیل و گزارش نهایی برای مراسم و بیان مشكلات احتمالی و نقاط ضعف و قوت به مقام مافوق
 • تهیه گزارش از مشكلات شهرستان با همكاری دستگاه های اجرایی و ارائه به مافوق
 • حضور در میان جامعه شهری و روستایی و آگاهی از مشكلات فصلی و دائمی مناطق مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق
 • حضور در جلسات و مسابقات فرهنگی و ورزشی شهرستان به منظور آگاهی از برنامه ها و تهیه گزارش و ارائه به مافوق
 • ارسال اخبار و گزارشات شهرستان به استان حسب دستور مقام مافوق
 • همكاری در زمینه تشكیل جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان
 • تهیه بولتن و جمع بندی سالانه گزارشات مربوط به برنامه های شهرستان در ابعاد مختلف
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
  •  
دولت و ملت همدلی و همزبانی