دوشنبه 5 فروردین 1398

بازدید بخشدار مرکزی از روستای اشبلا

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/10/29 12:34 ویرایش : ‎1394/10/30 12:35 بازدید: 563

منوچهر عاشوری بخشدار مرکزی شهرستان بندر انزلی به منظور رسیدگی به مسائل ومشکلات روستای اشبلا عصر روز دوشنبه مورخ 94/10/28 به همراه دهیار و یکی از اعضای شورا از آن روستا بازدید کردند.

 در این بازدید از سوی شورای اسلامی ودهیاری مشکلات کشاورزی و همچنین ساماندهی پارک جنگلی بیان شد ، با توجه به قدمت پارک جنگلی از سوی دفتر امورروستایی وشوراهای استانداری برای آن طرح تهیه شده است که مقرر شد ازسوی بخشداری پیگیریهای لازم در این زمینه به عمل آید .

دولت و ملت همدلی و همزبانی