یکشنبه 3 تیر 1397

خجسته زادروز کریم اهل بیت مبارک باد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/10 07:43 ویرایش : ‎1397/03/10 07:44 بازدید: 46

خجسته زاد روز دومین کوکب فروزان سپهر ولایت و امامت، کریم اهل بیت، آیینه کرامت و عبودیت و مظلومیت، قامت سبز ایمان و آزادگی و اعتقاد، مظهر جود و سخا حضرت امام حسن مجتبی(ع) مبارک باد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی