چهارشنبه 1 اسفند 1397

بازدید از مکانهای مستعد گردشگری حاشیه تالاب بندرانزلی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/22 10:08 بازدید: 397

به گزارش روابط عمومی شهرستان بندرانزلی: در راستای اجرای طرح بوم گردی و بهره گیری از مواهب طبیعی تالاب بین المللی بندرانزلی که فرصت مناسبی برای گردشگری آبی است، مناطق بشمن و آبکنار توسط میرشمس مومنی زاده فرماندار، حسن خسته بند نماینده مردم بندرانزلی و محمد پور مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان مورد بازدید قرار گرفت و ضمن بررسی نقاط مدنظر در خصوص بهره برداری با رعایت اصول زیست محیطی تصمیماتی اتخاذ شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی