چهارشنبه 1 اسفند 1397

انتخاب هیت رئیسه شورای اسلامی شهر برگزار شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/05/18 11:15 بازدید: 343

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندرانزلی: درآئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر و ماده 9 اصلاحی آیین نامه انتخابات شورای اسلامی شهر و تبصره اصلاحی ماده 3 و ماده 18قانون تشکیلات شورا وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1396 در آغاز دومین سال فعالیت پنجمین شورای اسلامی شهر بندرانزلی در چهل و پنجمین جلسه مشورتی این شورا با حضور وحید پورحضرت معاون امور عمرانی فرمانداری بندر انزلی انتخاب هئیت رئیسه جدید برگزار شد.

پور حضرت در این جلسه به نقش تاثیر گذار شورا در پیشبرد امور اشاره کرد و گفت: فلسفه وجودی شورا ها بر گرفته از تاکید قرآن در هم اندیشی و مشورت است و شما که توانسته اید با جلب اعتماد مردم به این جایگاه راه یابید در قبال این اعتماد مسئولیتی سنگین بر دوش دارید.

وی افزود: تعامل و همراهی شما در کنار مدیران دولتی امری مهم و تاثیر گذار در پیشبرد امور و پیشرفت و توسعه شهری است که در این راستا میتوان با بهره گیری از ظرفیتها و توانمندی های خوب شهرستان کارهای خوبی به نفع شهروندان به انجام رساند.

در ادامه این جلسه با رای گیری اعضاء ، امیر احمدی فر بعنوان (رئیس شورا)، شعبان جعفری (نائب رئیس شورا)، بهمن زنجانخواه (خزانه دار)، هادی حیدری (منشی) و ابراهیم برف چالانی (سخنگو) انتخاب شدند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی