دوشنبه 25 شهریور 1398

مشارکت کارکنان فرمانداری بندرانزلی در بسیج ملی کنترل فشار خون

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/20 15:32 بازدید: 199

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان بندر انزلی با آغاز طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور کارکنان فرمانداری بندرانزلی هم برای ارتقای سلامت خود در این طرح شرکت کردند و با کنترل فشار خون خود توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان انزلی از وضعیت جسمی خود مطلع شدند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی