سه شنبه 19 آذر 1398
معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی فرماندار:

اداره پست اطلاعات لازم را برای نامگذاری معابر در اختیار شهرداری قرار دهد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/13 22:04 بازدید: 259

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان بندرانزلی طاهره تونگو در جلسه آئین نامه اجرایی نظام ملی آدرس گذاری مکان محور کشور با موضوع بررسی معابر فاقد نام و اماکن فاقد کدپستی دو رقمی آب ساختمان در شهر و روستاهای انزلی در فرمانداری این شهر ساحلی اظهار کرد: از به روز رسانی اطلاعات تشکر می کنم و با توجه به اینکه برای انجام هرکاری نیازمند فناوری اطلاعات هستیم باید اطلاعات لازم و صحیح نیز در سامانه جامع ثبت شود.
وی افزود: در تلاشیم موانع بر سر راه جمع آوری اطلاعات و ثبت اماکن و نامگذاری معابر را رفع کنیم و لازم است برای اجرای این طرح جلساتی برگزار شود.
تونگو با اشاره به لزوم بررسی دغدغه ها و مشکلات موجود تاکید کرد: در این جلسه عنوان شد که 838 معبر در انزلی فاقد نام هستند اما باید بگویم بیش از 500 معبر نامگذاری شده ولی به دلیل اطلاعات ناقص، ثبت رسمی نشده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی فرماندار با بیان اینکه اداره پست باید اطلاعات لازم را در اختیار شهرداری قرار دهد تا پس از بررسی و برنامه ریزی کارها هرچه سریعتر انجام شود.
تونگو با بیان اینکه آمار تعداد اماکن بدون پلاک به دور از واقعیت است گفت: برای بسیاری از این اماکن قبض های آب و برق و گاز صادر می شود و باید ابتدا معابر را بررسی و بعد در خصوص اماکن فاقد پلاک اقدام شود.
وی تاکید کرد:کمیته ای با محوریت فرمانداری و با دبیری اداه پست شهرستان تشکیل شود تا اطلاعات لازم را در اختیار شهرداری گذاشته و شهرداری نیز پس از بررسی، برنامه های خود را در بازه زمانی مشخص در راستای اجرای این طرح اعلام کند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی