امور سیاسی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:54 ویرایش : ‎1394/07/06 07:40 بازدید: 2124

شرح وظایف

 • تنظیم گزارش و جمع آوری اطلاعات سیاسی انتظامی و اجتماعی در مورد مشکلات و نارسایی ها و تنش های قومی ، طایفه ای و کارگری و غیره
 •    تهیه صورتجلسات شورای تامین شهرستان و پیگیری مصوبات مربوطه
 •  تشکیل کمیته امنیت و عمران مرز و کمیته نظارت بر سامانه های حفاظتی
 •    تهیه صورتجلسات کمیسیون قاچاق ، سرقت و کمیته امنیتی انتخابات و پیگیری مصوبات مربوطه
 •   ارائه پیشنهادات و راه حل های ممکن در جهت رفع مشکلات اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و امنیتی
 •   تشکیل جلسه کمیسیون مواد مخدر و پیگیری مصوبات
 •    پیگیری امور مربوط به تشکل های سیاسی
 •   جمع بندی و شناسایی وقایع شهرستان و انعکاس به فرماندار و .. 
 • انجام امور مربوط به تلکس ، فاکس ، بی سیم و تلفن
 •    بررسی مکاتبات و اقدامات  که از جانب نمایندگان مجلس مطرح می شود
 • طرح و تعقیب دعاوی کیفری مربوط به فرمانداری
 • رسیدگی و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی
 • بررسی و پیشنهاد طرح های لازم به فرماندار جهت طرح در شورای تامین
 • رسیدگی به موارد ارجاع شده از سوی فرماندار و معاونت
 • مطالعه و بررسی و اتخاذ تدابیر عملی به منظور ایجاد و سازماندهی نیروی انتظامی و تجهیز و تقویت آن
 • پیش بینی های لازم برای تشکیل جلسه مربوط به کشف و جمع آوری اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط جمعی غیر مجاز (بی سیم و ...)
 • مراقبت در حسن اجرای مقررات وظیفه عمومی
 • پیگیری امور مربوط به تابعیت و شناسنامه و طرح نتیجه در جلسه شورای تامین
 • جمع آوری اخبار و شایعه منطقه و گزارش به مافوق
 • کسب اخبار و اطلاعات در مورد عملکرد پاسگاه های انتظامی و ارائه راهکارها و پیشنهادات در این خصوص
 • انجام سایر امور محوله از جانب مافوق
  دولت و ملت همدلی و همزبانی